ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΙΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟY

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Παιδοακτινολογικό Τμήμα
Τμήμα Ενηλίκων
 • Τμήμα Διαγνωστικών Υπερήχων Παίδων-Νεογνών
 • Υπέρηχοι Οισοφάγου-Στομάχου(Πυλωρική Στένωση-Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση)
 • Υπέρηχοι Άνω-Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Ισχίων
 • Υπερηχογράφημα Οσχέου-Έσω γεννητικών Οργάνων
 • Υπερηχογράφημα Εγκεφάλου
 • Ακτινογραφίες (Οστικής Ηλικίας, Ρινοφάρυγγος κτλ)
 • Αξονική Τομογραφία
 • Μέτρηση Οστεοπόρωσης
 • Υπερηχογραφήματα Όλων των Οργάνων
 • Μαιευτικοί Υπέρηχοι (Κύησης,Αυχενικής Διαφάνειας, Β Επιπέδου)
 • Μυοσκελετικοί Υπέρηχοι
 • Έγχρωμο DOPPLER TRIPLEX
 • Ακτινογραφίες
 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Τηλ/Fax : 2109755203